Obrácení Ferdyše Pištory - 16.09.1946, Marie Ježková (Dostálka) 
Foto: Josef Heinrich