Obrácení Ferdyše Pištory - 16.09.1946, Jan Pivec (Ferdyš Pištora)
Foto: Josef Heinrich