Milovaní nemilovaní - 17.01.1947, Jiřina Šejbalová (Alžběta de Virelade)
Foto: Josef Heinrich