Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Oldřich Kovář (Dromio Efeský)
Foto: Josef Heinrich