Carmen 11.03.2004 Igor Jan, Galia Ibragimova, Lubomír Havlák, Hana Jonášová
Foto: František Ortmann