Bílá Hora - 28.10.1924, Saša Rašilov (Slovák Júra)