Sloní muž 07.02.2002 Petra Lintymerová-Špačková (Eva Lückes), Petteri Falck (Dr. Treves)
Foto: František Ortmann