La traviata 16.04.2008 Martin Bárta (Giorgio Germont) 
Foto: Jan Kačír