La traviata 05.10.2006 Martin Šrejma (Alfredo Germont), Simona Procházková (Violetta Valéry)
Foto: Jan Kačír