Faidra (Státní opera Praha) 18.09.2000 titulní strana programu