Tristan a Isolda 20.5.2010 celková scéna z 1. jednání, C. Hunold, L. Zakhozhaev, A. Wagner
Foto: Karel Kouba