Tristan a Isolda 20.5.2010 celková scéna z 1. jednání, C. Hunold, A. Wagner, R. Haan, L. Zakhozhaev
Foto: Karel Kouba