Don Giovanni (M) 13.12.2001 Tomoko Masuda (Donna Anna), Philippe Do (Don Ottavio)
Foto: František Ortmann