Don Giovanni (M) 13.12.2001 T. Masuda (Donna Anna), P. Do (Don Ottavio), M. Bárta (Don Giovanni)
Foto: František Ortmann