Infantčiny narozeniny 07.04.1992 Antonie Denygrová (Ghita), Aleš Hendrych (Don Estoban)
Foto: Oldřich Pernica