Otello 28.05.2009 Christina Vasileva (Desdemona)
Foto: Karel Kouba