Orlando furioso 18.10.2001 Simona Houda-Šaturová (Angelica), Tomáš Černý (Medoro)
Foto: František Ortmann