Orlando furioso 18.10.2001 Tomáš Kubín, Pavlína Šmerdová, Simona Houda-Šaturová, Tomáš Černý
Foto: František Ortmann