Orlando furioso 18.10.2001 celková scéna, v popředí V.Correa Dupuy (Bradamante) a R.Janál (Ruggiero)
Foto: František Ortmann