La finta giardiniera - 25.10.2008, Simona Houda-Šaturová (Sandrina)
Foto: Hana Smejkalová