Nenávistná láska 17.03.2002 Otmar Mácha (čtvrtý zleva) s Josefem Chaloupkou a účinkujícími pěvci
Foto: František Ortmann