Hoffmannovy povídky 25.10.1992 Yvona Škvárová (Matčin zjev)
Foto: Oldřich Pernica