Italka v Alžíru 27.06.1992 Kamen Todorov (Mustafa), Yvona Škvárová (Isabella)
Foto: Pavel Kopačka