Italka v Alžíru 27.06.1992 Yvona Škvárová (Isabella), Aleš Hendrych (Taddeo), Karel Petr (Mustafa)
Foto: Oldřich Pernica