Italka v Alžíru 27.06.1992 Věra Páchová (Zulma), Simona Šaturová (Elvira), Yvona Škvárová (Isabella)
Foto: Oldřich Pernica