Italka v Alžíru 27.06.1992 V. Páchová, J. Martin, K. Petr, Y. Škvárová, A. Hendrych, S. Šaturová
Foto: Oldřich Pernica