Italka v Alžíru 27.06.1992 Yvona Škvárová (Isabella)
Foto: Oldřich Pernica