Piková dáma 25.11.2004 Antonie Denygrová (Hraběnka), Oleg Korotkov (Surin)
Foto: Karel Kouba