Piková dáma 25.11.2004 Peter Svensson (Heřman), Jiřina Přívratská (Hraběnka)
Foto: Karel Kouba