Piková dáma 25.11.2004 Helena Kaupová (Líza), Jiřina Přívratská (Hraběnka)
Foto: Karel Kouba