Polský žid 03.03.2001 celková scéna
Foto: František Ortmann