Polský žid 03.03.2001 Aleš Briscein, Roman Vocel, Jitka Svobodová, Martin Bárta
Foto: František Ortmann