Italka v Alžíru 27.06.1992 Aleš Hendrych (Taddeo), Yvona Škvárová (Isabella)
Foto: Oldřich Pernica