Helena Zachatová - s čestnou členkou Státní opery Praha, pěvkyní Jarmilou Novotnou 1.9.1992
Foto: Hana Smejkalová