Turek v Itálii (SOP 1996) foto ze zkoušky - Dagmar Vaňkátová, režisér Jozef Bednárik
Foto: Hana Smejkalová