Turek v Itálii (SOP 1996) foto ze zkoušky - Gregory Mercer, režisér Jozef Bednárik, Natalia Melnik
Foto: Hana Smejkalová