Turek v Itálii (SOP 1996) foto ze zkoušky - Simona Procházková, režisér Jozef Bednárik, Oldřich Kříž
Foto: Hana Smejkalová