Česká mše vánoční 06.12.1998 Maria Tkadlčíková (soprán)
Foto: Oldřich Pernica