Česká mše vánoční 06.12.1998 A.Briscein(tenor),J.Svobodová(soprán), L.Šmídová(alt), I.Hrachovec(bas)
Foto: Oldřich Pernica