Tkadlčíková, Maria - civilní foto (SOP 2000)
Foto: Tomáš Beran