Otello - 15.11.1991, Zora Jehličková (Desdemona), Otoniel Gonzaga (Otello) 
Foto: Oldřich Pernica