Otello 01.04.1992 Z.Jehličková(Desdemona),za ní M.Frydlewicz(Rodrigo), třetí zleva K. Petr(Lodovico)
Foto: Oldřich Pernica