Svensson, Peter (stojící čtvrtý zleva) s účinkujícími a inscenátory premiéry Nížiny (SOP, 18.9.2003)
Foto: Jan Kačír