Gott, Karel a Aneta Langerová, vítězové ankety Český slavík 2005 (vyhlášení v SOP 10.12.2005)
Foto: Jan Kačír