Jan, Igor a Jiří Kotouč na premiéře opery Sicilské nešpory (SOP, 23.3.2006)
Foto: Karel Kouba