Salome 22.11.1992 Gail Gilmore (Salome), Udo Holdorf (Herodes), Antonie Denygrová (Herodias)
Foto: Veronika Stibalová