Salome 22.11.1992 Antonie Denygrová (Herodias), Udo Holdorf (Herodes), Gail Gilmore (Salome)
Foto: Veronika Stibalová