Salome 22.11.1992 Antonie Denygrová (Herodias), Gail Gilmore (Salome), Udo Holdorf (Herodes)
Foto: Veronika Stibalová