Děpoltová, Eva, Daniela Šounová-Brouková a Alena Martínková na premiéře La roulette (SOP, 17.3.2005)
Foto: Jan Kačír