Mirov, Pavel (Pinkerton) a Elena Lembovičová (Čo-Čo-San) v Madame Butterfly, D5K 1946 (SOP) 
Foto: Jaromír Svoboda